Local News

VM Ganzon Recovers from COVID

In a social media post, Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon expressed his gratitude as he announced that his latest swab tested negative. He added that he will still remain hospitalized until he finishes his course of intravenous medication.

Here is his official statement:

Salamat sa mahal nga diyos! Sa pihak sang tanan nga pagtilaw dala sang Covid 19, nagapasalamat ako una sa tanan sa aton mahal nga Makaako sa iya grasya kag kaluoy para sa akon. Sa akon mga doktor nga wala gid nagpabaya halin sa pagsulod ko tubtob sa akon pagwa, amo man sa iban nga mga doktor, nurses , medtechs kag sa tanan nga medical frontliners naton sa wala untat nga pag serbisyo sa mga pasyente kaangay ko ilabi nagid subong nga may ginaatubang kita nga pandemya.

Ginkalipay ko gid nga mabal.an paagi sa akon mga doktor nga ang akon pinakaulihi nga swabtest, nangin Negative na ang resulta. Nagpabilin ako sa hospital bangod kilanlanon gid nga matapos ko ang akon mga bulong paagi sa akon ugat.

Una ko gid ginpahibalo ang maayo nga balita nga ako makapauli na subong nga adlaw sa akon pamilya, sa aton palangga nga Mayor Jerry Trenas kag sa mga pastors kag kaupdanan sa serbisyo publiko. Halin sa akon tagipusoon, nagapasalamat gid ako sa inyo pangamuyo kag pagkabalaka. Kabay nga ang iban nga mga pasyente makalampuwas man sa sining pagtilaw.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.